Filozofický večer z cyklu Evropské hodnoty: Sekulární stát a jeho křesťanské kořeny

Přednáška Mgr. Jana Dospivy na téma Sekulární stát a jeho křesťanské kořeny se konala v komunitním centru Náruč v úterý 7.2.2017. Poslechněte si záznam přednášky.

19. 1. 2016 - Filozofický večer - Konspirační teorie


5. 4. 2016 - Filozofický večer - Štěpán Janča


16. 2. 2016 - Filozofický večer - Tesař


Filozofické večery

Projekt „filozofické večery" navazuje na podobné projekty v předchozích letech. V jeho rámci chceme pozvat do Orlové zajímavé přednášející s přednáškami na zajímavá témata. Projekt realizuje YMCA Orlová ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou v Orlové, za finanční spoluúčasti Města Orlová.

Filozofické večery 2015/16 - nahrávky posledních tří přednášek

HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ - ZÁZNAM Z PŘEDNÁŠEK

V lednu přednášel pan Leoš Kyša o Konspiračních teoriích.Únorová přednáška Milana Tesaře byla na téma Média a manipulace: Komu dovolím vytvářet můj vlastní názor.
Pokud si chcete poslechnout závěrečnou přednášku cyklu filozofických večerů 2015/16, klikněte na odkaz a stáhněte si záznam. Přednášel Mgr. Štěpán Janča.

(14508 kb)
- záznam přednášky Leoše Kyši o Konspiračních teoriích

(12547 kb)
- záznam přednášky Leoše Kyši o Konspiračních teoriích

(16843 kb)
- záznam přednášky Leoše Kyši o Konspiračních teoriích

(16420 kb)
- záznam přednášky Leoše Kyši o Konspiračních teoriích

(43760 kb)
- Záznam přednášky Milana Tesaře o Médiích a pravdě, aneb Komu dovolím vytvářet můj vlastní názor?

(51532 kb)
- záznam ze závěrečné přednášky řady filozofických večerů 2015/16

10.11.2016

Diskusní večer v Orlové

Dovolte mi Vás pozvat na I. Diskusní večer YMCA Orlová, kdy naše pozvání přijala PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Diskuse proběhne v úterý 22. listopadu od 17.00 hodin v prostorách Malého sálu Domu kultury města Orlové na téma "Hrozby a výzvy současné české demokracie".
Vstupné je dobrovolné.

PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. se narodila 17. června 1935 v Praze. Její otec byl lékař a sociální demokrat, matka učitelka.
Vystudovala historii a filosofii na Filozofické fakultě Univezity Karlovy v Praze, kterou absolvovala v roce 1958. Po krátkém působení na této fakultě se v roce 1965 podílela na založení katedry sociologie FF UK, kde se zabývala problematikou mládeže a studentského hnutí.
Je členkou Akademické YMCA a mnoha správních rad nestátních nadací (Nadace rozvoje občanské společnosti, Vize 97, Nadace Charty 77-Konto Bariéry, Nadace VIA), členkou redakčních rad zahraničních i domácích odborných časopisů (např. Listy, European Journal of Social Work, East Central Europe, Social Research).
Projekt je realizován za podpory Města Orlová.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

 
Pavel Port
Pokud chcete dostávat zpravodaj z této stránky, zadejte zde Váš e-mail: